حفاظت شده: ) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ‏ (۲۹) سوره (۱۵) الحجر و (72) 38 صاد

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: